Parketarski radovi

PARKETARSKI RADOVI

Najtopliji prirodni materijal za uređenje doma je drvo.

Osim domaćeg hrasta, jasena, bukve, bagrema, graba, javora, oraha, trešnje postavljamo i egzotične parkete kao Kempas, Sucupira, Doussie, Tikovina iz Afrike i Burme, Mahagoni, Wenge, Iroko, Tatajuba, Bubinga, Ipe, Afromosia, Jatoba, Merbau, Garapa, Bambus, Tali, Tamarindo, Tauari, i drugi.

Parketi se razlikuju po boji, strukturi drveta, tvrdoći (Janka skala) i otpornosti.

Hrvatski hrast je poznat diljem svijeta te je postao klasika među parketima, dok se egzotični parketi upotrebljavaju svugdje gdje je potrebno tvrdo i stabilno drvo.